Aukcje i przetargi nieruchomości

Bądź na bieżąco z aukcjami nieruchomości w twoim regionie.

Szukaj aukcji Ustaw powiadomienia
img

Przetargi nieruchomości – co to jest?

| 10 października 2020 23:58

Przetargi nieruchomości to licytacje mieszkań bądź domów podległych spółdzielni mieszkaniowej, urzędowi miasta, gminy, dzielnicy oraz spółce Skarbu Państwa. Przetargowe może być przeprowadzony zarówno w trybie ustnym, jak i pisemnym. Podczas przetargu ustnego najważniejszym kryterium jest cena. Przetarg wygrywa ten, kto zaoferuje najwyższą kwotę za mieszkanie. Natomiast w przetargu pisemnym, nie zawsze cena jest czynnikiem decydującym. Z punktu widzenia urzędu (miasta, gminy czy dzielnicy) ważniejszym kryterium może być np. planowany sposób przeznaczenia lokalu gospodarczego, niżeli kwota zaoferowana przez kupującego.

Kto może wziąć udział w przetargu?

Wyróżniamy dwa rodzaje przetargów – nieograniczone i ograniczone. W przetargu nieograniczonym może wziąć udział praktycznie każdy z wyjątkiem osób wskazanych w ogłoszeniu o przetargu. Zazwyczaj są to pracownicy jednostki organizującej przetarg oraz członkowie ich rodzin. W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział tylko podmioty spełniające kryteria podane w ogłoszeniu.

Jakie informacje powinno zawierać ogłoszenie?

Podstawowe informacje, jakie zawiera ogłoszenie to m.in.:

- Informacje dotyczące organizatora przetargu, który jest także właścicielem nieruchomości;

- Informacje na temat przedmiotu przetargu np. mieszkania, domu itd.

- Informacje o dacie i miejscu przetargu;

- Znajdziemy w nim również warunki, jakie musimy spełnić, aby do niego przystąpić;

- Musi być również podana wysokość wadium, sposób jego wpłaty oraz termin, do którego powinniśmy uiścić opłatę;

- Wysokość ceny wywoławczej;

- Warunki zawarcia umowy sprzedaży;

- Dane kontaktowe osób upoważnionych do udzielania informacji.

Wadium oraz cena wywoławcza

Co to jest wadium? Jest to zabezpieczenie transakcji w formie pieniężnej, które jest konieczne, aby móc przystąpić do przetargu. Jeśli wygramy kwota ta, jest przekazywana na poczet całkowitej ceny nabytej nieruchomości, natomiast jeśli przegramy, jest ona całkowicie zwracana. Gdy wycofamy się z zakupu bądź nie zapłacimy całkowitej kwoty w wyznaczonym terminie, wadium przepada.

Zazwyczaj wadium wynosi od 2% do 10% ceny wywoławczej. Cena wywoławcza to kwota mająca odzwierciedlać wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeśli nieruchomość nie zostanie sprzedana podczas pierwszego przetargu, jej cena zazwyczaj jest niższa podczas drugiego przetargu.

Opłaty oraz formalności po wygraniu licytacji

Gdy już wygramy przetarg, organizator jest zobowiązany do zawiadomienia nas gdzie i kiedy zostanie sporządzona umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nastąpi to najpóźniej 21 dni od rozstrzygnięcia licytacji, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zazwyczaj musimy wpłacić należną kwotę przed zawarciem umowy sprzedaży, jeśli organizator przetargu się zgodzi kwota ta, może zostać rozłożona na raty. Pokrywamy również koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej za wpis prawa własności w księdze wieczystej. Jeśli nieruchomości była własnością gminy, bądź Skarbu Państwa, jesteśmy zwolnieni od 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.